На делегацията, водена от Анес Каламар, бе отказано да влезе в саудитското консулство в Истанбул. Каламар е специален докладчик за извънсъдебните екзекуции към Върховния комисар по правата на човека