230 хил. лева получи Община Павликени за ремонт на селско читалище

229 739 лв. получи Община Павликени за ремонтно-възстановителни работи по сградата на читалище „Зора 1881“, с. Стамболово. Решението взе Министерски съвет в едно от последните си заседания за 2018 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *