22 сензора ще измерват качеството на въздуха в София до края на годината

22 сензора за измерване качеството на въздуха ще бъдат разположени на различни гео-идентифицирани локации в Столична община до края на годината. Те ще бъдат част от Отворена платформа за мониторинг,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *