Петнадесет милиона нови инфекции с хепатит С и 1,5 милиона смъртни случая вследствие на заболяването в света могат да се избегнат до 2030 г., ако се приложат мерки, свързани с превенцията,