15 милиона нови инфекции с хепатит С могат да се избегнат до 2030 г.

Петнадесет милиона нови инфекции с хепатит С и 1,5 милиона смъртни случая вследствие на заболяването в света могат да се избегнат до 2030 г., ако се приложат мерки, свързани с превенцията,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *