Езикът на любовните свади е най-подходящ за описване на дипломатическото напрежение и враждебността между Франция и Италия през последните седмици. Две страни, говорещи романски езици,