Топлофикация София“ представи за одобрение от Столичния общински съвет своя Бизнес план за 2019 г. Основните приоритети на дружеството са насочени в две направления - модернизация на производствените