„Топлофикация София” продължава изпълнението на стартиралите мащабни инвестиционни проекти

Топлофикация София“ представи за одобрение от Столичния общински съвет своя Бизнес план за 2019 г. Основните приоритети на дружеството са насочени в две направления – модернизация на производствените

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *