Тесла е сред първите бенефициенти от по-нататъшното отваряне на китайската производствена промишленост

През 2018г. производственият сектор на Китай бележи бърз растеж в използването на чуждестранните капитали, а стартът на програмата за производство на превозни средства с нови енергийни източници на

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *