Съветът за развитие при Министерския съвет ще заседава днес

На 30.01.2019 г. след редовното заседание на Министерския съвет ще се проведе заседание на Съвета за развитие при Министерския съвет. На заседанието ще бъде разгледан проект на Концепция за

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *