На 30.01.2019 г. след редовното заседание на Министерския съвет ще се проведе заседание на Съвета за развитие при Министерския съвет. На заседанието ще бъде разгледан проект на Концепция за