След като бъдат обобщени статистическите данни, ще може да се каже дали тази година има повече заболявания от грип. Моите впечатления са, че не се наблюдават много и тежки случаи на грип.