Последиците от Брекзит - както за Обединеното кралство, така и за Европейския съюз - ще бъдат значителни. Парламентарната комисия по граждански свободи,