Изискванията на международните и европейски стандарти за качество на атмосферния въздух не успяват да постигнат 14 от проверените от Европейската сметна палата 15 държави,