Само една от 15 държави спазва изискванията на стандартите за качеството на въздуха

Изискванията на международните и европейски стандарти за качество на атмосферния въздух не успяват да постигнат 14 от проверените от Европейската сметна палата 15 държави,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *