Респираторни вирусни заболявания и терапевтично поведение

Проф. д-р Петко Минчев е доктор на медицинските науки, национален консултант по детска пневмология и фтизиатрия. Има дългогодишна кариера като клиницист,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *