Правителството одобри две нови стипендии за ученици след завършено основно образование

Две нови стипендии за учениците, завършили основното си образование, одобри правителството. Първата е за ученици, които се обучават в дуална система на обучение в класовете от първи гимназиален етап.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *