Правителството одобри бюджетната процедура за 2020 г.

Министерският съвет прие Решение за бюджетната процедура за 2020 г. в срока, определен от Закона за публичните финанси. С Решението се създава необходимата организация и координация между отделните

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *