Потреблението на електроенергия в Китай достигна 6-годишен връх

Потреблението на електроенергия в Китай, важен барометър за икономическата активност, е достигнало 6.84 трилиона киловатчаса през 2018 г, което представлява ръст от 8.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *