Производствените цени в България се понижиха през декември 2018 година ноември за пети от последните шест месеца, докато растежът има на годишна база продължи да отстъпва рязко от върховете,