"Поведението на държавните енергийни дружества на борсата отговаря напълно на ангажиментите по европейското и българското законодателство". Това е казала енергийният министър Теменужка Петкова на