За дефектни флакони с инсулин сигнализираха пациенти от сдружение “Диабет и предиабет”. Става въпрос за лекарството NovoRapid, а проблеми имало в две от партидите - HR7H367 и HR7N701.