Парламентът ще заседава тържествено във Велико Търново на 16 април

Народното събрание ще проведе тържествено пленарно заседание на 16 април във Велико Търново по повод 140-ата годишнина от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *