19 оферти бяха подадени за модернизация на жп линията Елин Пелин - Костенец. Участъкът е с обща дължина 51 км и е част от жп трасето София - Пловдив. Проектът на стойност над 1 милиард лева е