Отпускат над 67 млн. лв. за хуманно отношение към свине и птици през 2019 г.

Финансовият ресурс за 2019 г. по схемите за държавна помощ "Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете и "Помощ за реализирането на доброволно поети

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *