Голямо клинично изследване в САЩ показа, че хората, подложени на интензивно лечение срещу хипертензия, са с понижен риск от т.нар. лек когнитивен дефицит,