Общият индекс на цените на производител в промишлеността през декември 2018 г. нараства с 2.7 на сто в сравнение със същия месец на 2017 година, съобщи Националният статистически институт.