НСИ: Подобрение на стопанската конюнктура в България в началото на годината

През януари стопанската конюнктура в нашата страна се подобри резултат на по-благоприятен бизнес климат в промишлеността, строителството и в сектора на услугите,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *