На 11 февруари 2019 година в София стартира работа новият хоспис „Вита”. Това е лечебно заведение, в което медицински и други разнообразни специалисти, се грижат за хора с увреждания, хронично болни,