В следващите няколко дни се очаква повишаване на нивото на реките в Пловдивско - Тунджа и Марица. Към момента обаче ситуацията е спокойна. Падналите валежи през последните дни повишиха нивата на