Младите хора придобиват нови музикални навици и все по-голяма част от тях предпочитат класическата музика като начин да се откъснат от шума на съвременния живот.