Във връзка с разпространението на информация в украински интернет сайтове, че Българската православна църква - Българска патриаршия, е подкрепила автокефалията на Православната църква на Украйна от