На 29 януари в Пекин на брифинг на прескабинета на Държавния съвет министърът на промишлеността и информационните технологии Мяо Ю заяви, че през 2018 г.