Ингер Стьойберг: България върши огромна работа по охраната на външната граница на ЕС

Останах с впечатление, че България върши огромна работа по охраната на външната граница на ЕС, което е от полза за останалата част от Европа. Това заяви министърът на имиграцията и интеграцията на

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *