Един 91-годишен посетител на виенския Музей за приложни изкуства решил да изпуши тайно цигара и неволно си подпалил панталона. Инцидентът се е случил по обяд,