Ограничението за извънреден прием няма да важи при епидемия и спешни случаи Болниците вече няма да могат да приемат повече пациенти, отколкото са леглата в съответното отделение.