Страх от апокалипсис, който може да предизвика взрив в недобре охранявана артилерийска база в Стражица, накара общинския съвет в града да пише до президента,