Вижте какво решава кабинетът утре

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 30 януари, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред: 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НА

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *