Варна с трети пакет от мерки в подкрепа на бизнеса и гражданите заради пандемията

Общинският съвет във Варна прие нови социално-икономически мерки, които да подпомогнат бизнеса и гражданите в усложнената обстановка около COVID-19. С почти пълно единодушие съветниците одобриха предложението на кмета Иван Портних предприятията, които са спрели работа заради пандемията, да бъдат частично освободени от такса битови отпадъци. Плащането ще бъде опростено само за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за определен период от 2020 г. Фирмите ще трябва да докажат с финансови и други документи, че временно са преустановили стопанската си дейност.
Прието бе и предложението на групата на ПП ГЕРБ обектите, попадащи в обхвата на заповедта на министъра на здравеопазването от 25 ноември, да бъдат освободени от заплащане на такси, наеми и цени на услуги, включително от цена за сметоизвозване и такса „тротоарно право“. Облекчението ще важи за периода 28 ноември – 21 декември 2020 г. На юридическите и физическите лица, които са платили местните такси, наеми и цени на услуги по договори и обезщетения с Община Варна за този период, сумата ще бъде приспадната от следващите плащани.
Друго решение, което беше взето днес, е за същия срок родителите да не дължат такси за детските ясли и градини.
Това е трети пакет за социално-икономическа подкрепа от страна на Община Варна от началото на кризата през март. По време на извънредното положение Общинският съвет реши гражданите и бизнесът в града да бъдат освободени от редица такси – за детски градини и ясли, за паркиране в Синя зона, за тротоарно право и др. Опростени бяха наемите на фирмите, които ползваха общински помещения и терени и които бяха преустановили дейност. С решение на местния парламент собствениците на имоти имаха възможност да платят такса “смет” с 5% отстъпка до 30 юни включително. Социално слабите семейства, настанени в общински жилища, също бяха освободени от наеми.
Вторият пакет от мерки беше гласуван през юли тази година, когато общината реши да помогне на едни от най-засегнатите сектори – туризма, хотелиерството, ресторантьорството, таксиметровият бранш. Съветниците тогава приеха предложението за намаляване на таксите за тротоарно право с 40 на сто.
В подкрепа на стратегическия за Варна сектор – туризма, бе гласувано отсрочване на туристическия данък. Таксиметровите превозвачи бяха освободени от плащане на такси към общината за периода от 1 юни 2020 г. до 31 декември 2021 г. Във втория пакет бяха гласувани облечения и за родителите на деца, които са записани на ясла или детска градина, но не я посещаваха. Те бяха освободени от постоянната такса от 20 лв., определена с общинска наредба.