Бюджетът за 2019 година на община Добрич бе приет единодушно от Общинския съвет. 31 съветници гласуваха „за”. Бюджетът е в размер на 66 302ъ837 лева,