„Български пощи“ ЕАД ще извърши замяна на имоти с цел дългосрочни икономии

„Български пощи“ ЕАД ще извърши замяна на недвижими имоти със съсобственика „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, с цел дългосрочно спестяване на разходи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *