Бизнес климатът в промишлеността, строителството и услугите се подобрява през януари

През януари общият показател на бизнес климата нараства с 1.9 пункта в сравнение с декември 2018 г., което се дължи на подобрения бизнес климат в промишлеността, строителството и сектора на услугите,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *