Пловдивският адвокат Владимир Елдъров получи 7,6 г. затвор за палежи и подбудителство на две убийства. Той бе задържан през януари за поръчителство на палежи на автомобили и две къщи в Пловдивско.