Фонд “Култура” на Община Варна обявява първа сесия за набиране на проектни предложения

Фонд “Култура” на Община Варна обявява първа сесия за набиране на проектни предложения, които ще се реализират в периода от 10 март до 1 юли 2021. Срокът за кандидатстване е от 25 януари до 25 февруари включително. Кандидатстването е само по електронен път на адрес: fund.varnaculture.bg

Срокът за подаване на заявление за достъп до електронната система и до 25 февруари.
Направления, по които ще се приемат проекти:
Направление 1: Фестивали и конкурси
Направление 1.1. Фестивали и конкурси с над 20 издания и с продължителност на програмата над 7 дни
Направление 1.2. фестивали и конкурси с над 15 издания
Направление 1.3. фестивали и конкурси с над 10 издания
Направление 1.4. фестивали и конкурси до 10 издания
Направление 2: творчески проекти
Направление 2.1. визуални изкуства
Направление 2.2. изпълнителски изкуства
Направление 2.3. музика
Направление 2.4. литература
Направление 2.5. филмово изкуство
Направление 2.6 архитектура и дизайн
Направление 3. национално и международно сътрудничество
Направление 3.1. мобилност  
Направление 3.2. национални и европейски копродукции
Направление 4: публики
Направление 4.1. културно-историческо наследство
Направление 4.2. нови организационни модели и медийни проекти

Кандидатите е необходимо да следват ръководството за работа в сайта на фонд „Култура“.  За кандидатстването е необходима регистрация. Ако кандидатите имат регистрация в програмата от 2016, 2017, 2018, 2019г. и 2020 г. , не се изисква нова.

За допълнителна информация може да се използва електронната поща на фонд култура: fund@varnaculture.bg