ТЕЛЕФОНИ ЗА СОЦИАЛНИ КОНСУЛТАЦИИ И ПОМОЩ в условия на COVID-19

Начало > …
ТЕЛЕФОНИ ЗА СОЦИАЛНИ КОНСУЛТАЦИИ И ПОМОЩ ПРИ COVID19
ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ – ОБЩИНА ВАРНА
ЗА СОЦИАЛНО КОНСУЛТИРАНЕ ЗА ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ НА ТЕРИТОРИЯНА НА ОБЩИНАТА
052/820 544
052/820 196
052/820 034

ДИРЕКЦИЯ „ПРЕВЕНЦИИ“ – ОБЩИНА ВАРНА
ЗАЯВКА НА ХРАНА И ЛЕКАРСТВА СЪС СРЕДСТВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
0889/911 791
052/985 099

ДИРЕКЦИЯ „ПРЕВЕНЦИИ“ – ОБЩИНА ВАРНА
ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ДОБРОВОЛЦИ
052/820 748

БЧК
9000 Варна ул. “Братя Шкорпил” №3
052 61 26 74;
052 61 44 98
E-mail: varna@redcross.bg

За социална подкрепа
0884/ 33 18 63