Структура

Начало > Статут и правомощия > …
СТРУКТУРА
Тодор Балабанов – председател на Общински съвет – Варна

Заместник-председатели:

Анелия Димитрова Клисарова
Генадий Христов Атанасов
Лидия Велик Маринова
Христо Атанасов Атанасов
Янко Петров Станев

Общински съветници
Регистър на групите общински съветници в Общински съвет – Варна
Структура на дирекция “Канцелария на Общински съвет”