Решения на Общински съвет – Варна мандат 2019-2023

Начало > …
Решения на Общински съвет-Варна
На основание чл. 149, ал.1 от АПК решенията на Общински съвет – Варна могат да се обжалват от заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването им. Решения относно приемане, изменение или отмяна на подзаконови нормативни актове могат да се обжалват неограничено във времето.
Пълният набор от материали можете да намерите към всяко заседание в секция Заседания на Общински съвет

Публикувани на 05.01.2021 г.
 Решения от заседание №11 от 30.12.2020 г.

Публикувани на 29.12.2020 г.
 Решения от заседание №10 от 16.12.2020 г.
           Приложение към решение № 421-2(10)16.12.2020 г.
           Приложение към решение № 424-2(10)16.12.2020 г.
           Приложение към решение № 425-2(10)16.12.2020 г.
           Приложение към решение № 428-2(10)16.12.2020 г.
           Приложение към решение № 429-2(10)16.12.2020 г.
           Приложение към решение № 430-2(10)16.12.2020 г.
           Приложение към решение № 433-2(10)16.12.2020 г.
           Приложение към решение № 462-3(10)16.12.2020 г.
           Приложение към решение № 473-3(10)16.12.2020 г.
           Приложение към решение № 474-3(10)16.12.2020 г.
           Приложение към решение № 475-4(10)16.12.2020 г.
           Приложение към решение № 476-4(10)16.12.2020 г.
           Приложение към решение № 478-5(10)16.12.2020 г.
           Приложение към решение № 479-5(10)16.12.2020 г.
           Приложение към решение № 480-5(10)16.12.2020 г.
           Приложение към решение № 481-5(10)16.12.2020 г.
           Приложение към решение № 488-7(10)16.12.2020 г.
           Приложение към решение № 489-7(10)16.12.2020 г.
           Приложение към решение № 490-7(10)16.12.2020 г.
           Приложение към решение № 491-7(10)16.12.2020 г.

Публикувани на 24.11.2020 г.
 Решения от заседание №9 от 20.11.2020 г.

Публикувани на 06.10.2020 г.
 Решения от заседание №8 от 29.09.2020 г.
           Приложение към решение № 349-1(8)/29.09.2020 г. –  отчет на бюджета
           Приложение към решение № 350-1(8)/29.09.2020
           Приложение към решение № 355-1(8)/29.09.2020
           Приложение към решение № 357-1(8)/29.09.2020
           Приложение към решение № 393-4(8)/29.09.2020
           Приложение към решение № 393-4-1(8)/29.09.2020
           Приложение към решение №393-4-2(8)/29.09.2020
           Приложение към решение №395-5(8)/29.09.2020
           Приложение към решение №396-5 №1 (8)/29.09.2020
           Приложение към решение №396-5 №2 (8)/29.09.2020
           Приложение към решение №397-6(8)/29.09.2020
           Приложение към решение №398-6(8)/29.09.2020
           Приложение към решение №399-6(8)/29.09.2020
           Приложение към решение № 400-6(8)/29.09.2020
           Приложение към решение № 401-7(8)/29.09.2020
           Приложение към решение №402-7(8)/29.09.2020
           Приложение към решение № 409-12(8)/29.09.2020
           Приложение към решение № 410-13-№1-(8)/29.09.2020
           Приложение към решение № 410-13-№2-(8)/29.09.2020

Публикувани на 17.08.2020 г.
Решения от заседание №7 от 13.08.2020 г.

Публикувани на 21.07.2020 г.
Решения от заседание №6 от 13,14.07.2020 г.
          Приложение към решение № 222-3(6)13,14.07.2020 г.
          Приложение към решение № 223-3(6)13,14.07.2020 г.
          Приложение към решение № 225-3(6)13,14.07.2020 г.
          Приложение към решение № 226-3(6)13,14.07.2020 г.
          Приложение към решение № 231-3(6)13,14.07.2020 г.
          Приложение към решение № 232-3(6)13,14.07.2020 г.
          Приложение към решение № 234-3(6)13,14.07.2020 г.
          Приложение към решение № 239-3(6)13,14.07.2020 г.
          Приложение към решение № 241-3(6)13,14.07.2020 г.
          Приложение към решение № 247-3(6)13,14.07.2020 г.
          Приложение към решение № 250-4(6)13,14.07.2020 г.
          Приложение към решение № 251-4(6)13,14.07.2020 г.
           Приложение към решение № 252-4(6)13,14.07.2020 г.
          Приложение към решение № 253-5(6)13,14.07.2020 г.
          Приложение към решение № 254-5(6)13,14.07.2020 г.
          Приложение към решение № 255-6(6)13,14.07.2020 г.
          Приложение към решение № 256-6(6)13,14.07.2020 г.
          Приложение към решение № 257-6(6)13,14.07.2020 г.
          Приложение към решение № 258-6(6)13,14.07.2020 г.
          Приложение към решение № 259-7(6)13,14.07.2020 г.
          Приложение към решение № 260-7(6)13,14.07.2020 г.
          Приложение към решение № 323-9(6)13,14.07.2020 г.
          Приложение към решение № 327-9(6)13,14.07.2020 г.

Публикувани на 22.04.2020 г.
Решения от заседание №5 от 16.04.2020 г.
          Приложение към решение № 199-1(5)16.04.2020 г.
          Приложение към решение № 214-2(5)16.04.2020 г.
          Приложение към решение № 215-2(5)16.04.2020
          Приложение към решение № 216-2(5)16.04.2020 г.
          Приложение към решение № 217-2(5)16.04.2020 г.
          Приложение към решение № 218-3(5)16.04.2020 г.
          Приложение към решение № 219-3(5)16.04.2020 г.

Публикувани на 18.02.2020 г.
Решения от заседание №4 от 11.02.2020 г.
        Приложения към решение № 156-4(4)11.02.2020 г.

Списък на приложения
Обяснителна записка

Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3

Приложение №4
Приложение №4-а
  Приложение №4-б

Приложение №4-в
Приложение №5
Приложение №5-а

Приложение №6
Приложение №6-а
Приложение №7

Приложение №8
Приложение №9
Приложение №10

Приложение №11
Приложение №12
Приложение №12-а

Приложение №12-б
Приложение №12-в
Приложение №12-г

Приложение №12-д
Приложение №12-е
Приложение №13

Приложение №14
Приложение №15
Приложение №16

Приложение №17
Приложение №18
Приложение №19

Приложение №20
Приложение №21
Приложение №22

Приложение №23
Приложение №24
Приложение №24-а

Приложение №24-б
Приложение №25
Приложение №26

Приложение №27
Приложение №28
Приложение №29

Приложение №30
Приложение №31
Приложение №32

Приложение №33
Приложение №34
Приложение №35

Приложение №36
Приложение №37

         Приложение към решение № 86-2(4)11.02.2020 г.
        Приложение към решение № 87-2(4)11.02.2020 г.
        Приложение към решение № 88-2(4)11.02.2020 г.
        Приложение към решение № 90-2(4)11.02.2020 г.
        Приложение към решение № 96-2(4)11.02.2020 г.
        Приложение към решение № 101-3(4)11.02.2020 г.
        Приложение към решение № 171-4(4)11.02.2020 г.
         Приложение към решение № 174-4(4)11.02.2020 г.
        Приложение към решение № 177-4(4)11.02.2020 г.
        Приложение към решение № 178-4(4)11.02.2020 г.
        Приложение към решение № 181-5(4)11.02.2020 г.
         Приложение към решение № 182-6(4)11.02.2020 г.
         Приложение към решение № 186-8(4)11.02.2020 г.
         Приложение към решение № 187-8(4)11.02.2020 г.

Публикувани на 03.01.2020 г.
Решения от заседание №3 от 27.12.2019 г.
          Приложение към решение № 57-2(3)27.12.2019 г.
          Приложение към решение №-59-2(3)27.12.2019 г.
          Приложение към решение №-60-2(3)27.12.2019 г.
          Приложение към решение №-62-2(3)27.12.2019 г.
          Приложение към решение №-63-2(3)27.12.2019 г.
          Приложение към решение №-66-3(3)27.12.2019 г.
          Приложение към решение №-68-3(3)27.12.2019 г.

Публикувани на 09.12.2019 г.
Решения от заседание №2 от 05.12.2019 г.
         Приложение към решение № 3-1

Публикувани на  13.11.2019 г.
Решения от заседание № 1 от 11.11.2019 г.