През 2020 г. китайските банки са закупили повече чужда валута, отколкото са продали

През 2020 г. китайски банки са закупили чуждестранни валути на стойност 253,7 милиарда долара и са продали 187,1 милиарда долара през декември, което извежда нетния им баланс на 66,6 милиарда долара