Предаване НА ЖИВО

Начало > …
Предаване на заседания НА ЖИВО
YouTube канал на Общински съвет-Варна

Извънредно заседание на Общински съвет-Варна №9 от 20.11.2020 г. от 10:30 ч. /ОНЛАЙН/

Заседание на Общински съвет-Варна №8 от 29.09.2020 г. от 14:30 ч. /след обед/. Линк в YouTube

Заседание на Общински съвет-Варна №8 от 29.09.2020 г. от 09:00 ч. /преди обед/. Линк в YouTube

Заседание на Общински съвет-Варна №7 от 13.08.2020 г. от 10:00 ч. Линк в YouTube

Заседание №6 на Общински съвет-Варна – 14.07.2020 г. от 09:00 ч. Линк в YouTube

Заседание №6 на Общински съвет-Варна – 13.07.2020 г. от 14:00  ч. (след обедната почивка). Линк в YouTube

 
Заседание №6 на Общински съвет-Варна – 13.07.2020 г. от 9:00  ч. (преди обедната почивка). Линк в YouTube