Обяви и съобщения

Начало > …
Обяви и съобщения

Крайно класиране на кандидатите на конкурс за възлагане на управлението на  “Диагностично-консултативен център “Чайка” ЕООД
Публикувано на 06.02.2018 г.
Списък на допуснатите кандидати до трети етап на конкурс за възлагане на управлението на  “Диагностично-консултативен център “Чайка” ЕООД
Публикувано на 29.01.2018 г.

Списък на допуснатите кандидати до втори етап на конкурс за възлагане на управлението на  “Диагностично-консултативен център “Чайка” ЕООД
Публикувано на 19.01.2018 г
Общински съвет – Варна обявява конкурс за възлагане управлението на еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско имущество – лечебно заведение  “Диагностично-консултативен център “Чайка” ЕООД
Публикувано на 07.12.2017 г.