Образование

Мисията на община Варна по отношение на образованието е насочена в три основни направления:   изграждането на отворена, гъвкава и ефективна система на общинско образование; ​формиране на диалогична среда за активно участие на гражданите и бизнеса във формирането,…