Нормативна уредба архив

Начало > …
Нормативна уредба архив
От 26.03.2018 г. страницата “Нормативна уредба” има нова функционалност и може да бъде достъпена на адрес http://varna.obshtini.bg/ 
Архиви

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет
Наредби на Общински съвет
Правилници
Стратегии
Инструкции
Доклади
Планове
Програми
Статути
Методики
Съдебна практика
Други