Начално, основно и средно образование

На територията на община Варна функционират 46 образователни институции – общообразователни училища (основни, средни и профилирани) и професионални училища (професионални гимназии).  Основната част от учениците (над 90%) се учат в общинските основни и средни училища. В частните…