Многопрофилни болници за активно лечение

    МБАЛ “СВ. МАРИНА” ЕАД Варна 9000, бул. “Хр. Смирненски” №1; телефон: 052/302 851/860: факс: 052/302 874,                                 e-mail: officeub@mail.bg web: www.svetamarina.com …